Dự án

Sản xuất lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn tại Đồng Văn - Hà Nam
Hoàn thiện và vận chuyển lắp đặt cầu trục 3 tấn
Nâng cấp hệ kết cấu thép nhà xưởng và thay mới cầu trục tại Thái Nguyên
Thay mới palang cầu trục dầm đơn 5 tấn
Lắp đặt, thử tải, nghiệm thu cầu trục  tại hà nam
Cung cấp 04 bộ cầu trục tại KCN Vsip Bắc Ninh
Lắp đặt cầu trục dầm đôi 5 tấn tại bắc giang
Lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn tại nhà máy Z115, Thái Nguyên
Dự án lắp đặt cầu trục treo 2 tấn tại Hà Nội
Lắp đặt cầu trục, cổng trục tại Long An